top of page
DSC08787.jpg

TROSGRUNNLAG

Dans for Jesus er en tverrkirkelig, organisasjon, og vi slutter oss til trosgrunnlaget i Lausannepakten.

  • Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, rettesnor og autoritet for tro, liv og lære. Vi tror også på Åndens åpenbaring over Ordet slik at det kan lede mennesker dypere inn i Guds plan med deres liv. (Matt. 24,35; 2.Tim 3,15-16)

  • Vi tror på én treenig Gud, treenigheten består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.  (Matt 28,19; 2.Kor 13,13)

  • Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde og skapt til å leve i fellesskap med Gud. Ved syndefallet vendte mennesket seg bort fra Gud og synden skapte et skille mellom Gud og menneskene. (1. Mos 1, 26 – 3,24).

  • Vi tror at Jesus Kristus, Guds Sønn, kom til verden for å frelse alle mennesker fra deres synd og for å gjenopprette fellesskapet mellom Gud og menneskene. Ved sin død på korset ofret han seg en gang for alle. De som velger å ta i mot Jesus Kristus som sin herre og frelser blir forsonet med Gud og får evig liv (Joh. 3,16; 14,6).  

  • Vi tror at når et menneske har tatt imot frelsen, har det fått et nytt liv i Den Hellige Ånd. Da begynner en vekstprosess som kalles helliggjørelsen. Åndens frukt vil vokse og modnes fram i den troende. (2.Kor 3,2; Gal 5,22; 1.Tess 4,7; 2.Pet 3,18)

  • Vi tror at alle kristne utrustes med ulike nådegaver ved Den Hellige Ånd. Dette gir kraft til liv og tjeneste for Jesus.  (Apgj 1,8; 2,4; 10,44; 1.Kor 12,7-11)

  • Vi tror at det eksisterer en djevel som søker alle menneskers undergang. Vi tror at Jesus har vunnet en seier over djevelen på korset og gitt oss autoritet til å kjempe mot det onde (Ef. 6,11 ff; Jak 4,7). Vi tror at Jesus en gang vil komme igjen og vinne en endelig seier over det onde (Åp 19, 11-16; 20,10; 21,4).

  • Vi tror at menigheten er Guds arbeidsredskap på jord. Vi tror at mennesker er skapt til å leve i felleskap med hverandre. Med dette tror vi at det er godt for alle mennesker å tilhøre en lokal menighet, hvor mennesker kan leve i felleskap og omsorg for hverandre. Menighetens viktigste oppgave, ifølge Jesu misjonsbefaling, er å lede mennesker til tro på Jesus Kristus og gjøre dem til Hans disipler. (Matt. 16,18; Matt. 28,18-20; 1.Kor. 1,7; Ef 1,22-23; Ef 4,11)

  • Vi tror at dans er noe Gud har skapt som et redskap for å ære Ham. (2 Sam 6,12ff;  Sal 30,12; Sal 150, 3)

bottom of page