top of page

STYRET

Dans for Jesus har et styre som velges ved årsmøte. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret holder møter ca en gang i måneden. 

Styret jobber med å: 

  • iverksette årsmøtebestemmelser. 

  • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse. 

  • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser. 

  • representere foreningen utad. 

bottom of page