top of page

HISTORIE

Dans for Jesus sin historie starter med at en kvinne ved navn Anne Cathrine Hinderaker Dale. Hun ble helbredet for bekkenløsning gjennom dans, og i de neste årene lærte Gud henne mer og mer om betydningen av å danse for Ham. Høsten 2007 fikk Anne Cathrine visjonen om å starte en nettside sammen med Maria Lunde, som også opplevde et kall til å bruke dans for Gud. Etter hvert ble Anne Cathrine, Maria og Hilde Olsson enige om å lage et felles nettsted og nettverk for all type kristen dans i Norge. De ønsket også at det skulle være et ressurssenter der en kunne hente informasjon og inspirasjon, og da, i 2008, ble Dans for Jesus startet. Anne Cathrine ledet nettverket frem til 2015 da hun ønsket å gi videre ansvaret.

 

Da tok Ester Frantzen Aarsland over som hovedleder, og det er hun fortsatt i dag. Ester har lang erfaring med ballett, moderne og lovsangsdans, og i årene før hun tok over reiste hun rundt i Norge med et lovsangsteam der hun hadde workshop om lovsangsdans. Hun møtte dansere spredt i hele Norges land, og da fikk hun erfare at de aller fleste stod alene og opplevde at det var for tungt til å stå i. Det skapte en drøm i Ester: Hva om vi kan få til et møtepunkt der vi får kjenne at vi ikke står alene, men at vi er en hel hær av dansere som står sammen? Hva om vi kan inspirerere og utruste hverandre sånn at vi kan få styrke og frimodighet til å gå i spissen og bane vei for flere dansere? Hva om vi sammen kan mobilisere en ny generasjon kristne dansere, som fryktløse tar tilbake dansen til sin opprinnelige hensikt - og danser til ære FOR JESUS?

 

Denne drømmen ble virkelig høsten 2019, med første danseweekend på Utsyn utenfor Stavanger. Det ble en sterk helg med mange sterke møter med Gud, mange personlige gjennombrudd, masse inspirasjon og et unikt fellesskap som ble skapt. På grunn av Korona ble det et år pause og en digital Dans for Jesus-dag i 2020, men 2021 var vi igang igjen, med weekend på Lunden, utenfor Flekkefjord. Det ble nok en suksess, og mange nye ble utrustet og inspirert til lovsangsdans. Oktober 2023 var vi på weekend igjen, denne gangen utenfor Bergen, og med doblet antall -60 deltakere! Dette ble nok en gang en fantastisk weekend, og vi ser at vi får mulighet til å inspirere og utruste stadig flere. 

Vi tror at vi som dansere står i en viktig kamp: vi baner vei for danserne som kommer etter oss. Vi er en plog, og selv om vi ikke er så mange, så gjør vi veiene klare, sånn at de som kommer etter oss kan få gå rett inn i den friheten Gud har for oss, til å danse for Ham, både i kirker, menigheter, i kompanier og danseskoler og på gatene! Vi tror at Gud har kalt oss til å mobilisere kristne til å stå sammen i dans og at vi skal få gi dansen tilbake til sin opprinnelige hensikt - til ære for Ham!
 

Vi ber om at Dans for Jesus skal få inspirere og utruste og støtte mange, mange fler i årene som kommer, og at vi kan mobilisere en dansehær som kjemper for frihet og for å gi dansen tilbake til sin gudgitte hewnsikt - å ære Ham!.  

En jente står med utstrakte armer opp mot en skyfull himmel. Hun står foran havgapet i en blå kjole.
bottom of page